Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020
  • 25 Tháng 5, 2020
Thông báo tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển sinh như sau:        1. Điều kiện: Tốt nghiệp THPT        2. Phương án...

Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật
  • 15 Tháng 5, 2020
Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật năm 2020...

Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học năm 2020
  • 14 Tháng 5, 2020
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại...