Thông tin tuyển sinh

Hồ sơ xét học bạ vào Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng gồm những gì?
  • 27 Tháng 6, 2020
Hồ sơ xét học bạ vào Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng gồm những gì?

Những năm gần đây, xét tuyển học bạ trở thành phương thức được nhiều trường đại học áp dụng. Phương thức này được xem là cơ hội rộng mở thứ...

Phương thức tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
  • 23 Tháng 6, 2020
Phương thức tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.1. Đối...

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của HPU
  • 20 Tháng 6, 2020
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của HPU

1. Thông tin chung về trường  1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web- Tên trường: Trường Đại học QUẢN LÝ...