Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của HPU
  • 20 Tháng 6, 2020
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của HPU

1. Thông tin chung về trường  1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web- Tên trường: Trường Đại học QUẢN LÝ...

Hình thức xét tuyển vào trường Đại học Dân lập Hải phòng
  • 31 Tháng 3, 2018
Hình thức xét tuyển vào trường Đại học Dân lập Hải phòng

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2018:       -  Xét tuyển theo kết...