Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 3
  • 27 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 3

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn...