Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 1
  • 26 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 1

Đề án tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Dân lập Hải Phòng cụ thể như sau:1. Thông tin chung về trường1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ...