Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 4
  • 27 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 4

Thống kê sinh viên tốt nghiệp năm 2017            Nhóm ngànhChỉ tiêu Tuyển sinhSố SV trúng tuyển nhập họcSố SV tốt nghiệp Trong đó số SV tốt nghiệp đã có việc...

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 3
  • 27 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 3

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn...

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 2
  • 26 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 2

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 20182.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp TH2.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước2.3. Phương thức tuyển sinh và...