Thông tin tuyển sinh

Hình thức xét tuyển vào trường Đại học Dân lập Hải phòng
  • 31 Tháng 3, 2018
Hình thức xét tuyển vào trường Đại học Dân lập Hải phòng

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2018:       -  Xét tuyển theo kết...