Thông tin tuyển sinh

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018
  • 09 Tháng 4, 2018
Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌCTHEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT            Kính gửi: Hội đồng tuyển...

Hình thức xét tuyển vào trường Đại học Dân lập Hải phòng
  • 31 Tháng 3, 2018
Hình thức xét tuyển vào trường Đại học Dân lập Hải phòng

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2018:       -  Xét tuyển theo kết...