Thông tin tuyển sinh

Thông báo học bổng tuyển sinh năm 2020
  • 07 Tháng 7, 2020
Thông báo học bổng tuyển sinh năm 2020

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu không ít ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chính sách học bổng tuyển sinh trở thành nguồn "trợ lực" kịp thời nhằm tiếp...

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018
  • 09 Tháng 4, 2018
Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌCTHEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT            Kính gửi: Hội đồng tuyển...