Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 2
  • 26 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 2

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 20182.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp TH2.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước2.3. Phương thức tuyển sinh và...