Thông tin tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
  • 23 Tháng 6, 2020
Phương thức tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.1. Đối...