Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật
  • 25 Tháng 5, 2020
Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật năm 2020...

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018
  • 09 Tháng 4, 2018
Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌCTHEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT            Kính gửi: Hội đồng tuyển...