Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy Ngành Quản lý tài nguyên - Môi trường và Ngành Kỹ thuật môi trường

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường và ngành Kỹ thuật môi trường 2020 như sau:
1. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO:
                 Ngành         : Kỹ thuật môi trường
                                    : Quản lý tài nguyên & Môi trường  
                 Chỉ tiêu       :        90
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
    2.1. Ngành Kỹ thuật Môi trường
    Ngành Kỹ thuật môi trường đào tạo những kỹ sư môi trường có trình độ,  năng lực về lĩnh vực công nghệ môi trường và quản lý môi trường như: các hoạt động chuyển giao công nghệ môi trường, thiết kế, xây dựng giám sát quản lý các công trình xử lý môi trường, và các hoạt động tư vấn về môi trường: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải, quan trắc môi trường .....công tác nghiên cứu, giảng dạy phục vụ đào tạo nhân lực cho các công tác bảo vệ môi trường. 
    2.2. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
    Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường đào tạo các cử nhân môi trường  đảm trách các công việc liên quan đến quản lý tài nguyên & môi trường tại các cơ quan Quản lý Nhà nước về môi trường các cấp, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, tư vấn dịch vụ tài nguyên môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Cơ sở sản xuất....và công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tài nguyên & môi trường.
3. NƠI LÀM VIỆC SAU ĐÀO TẠO
    Sau khi được đào tạo tại Ngành Kỹ thuật Môi trường và  Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường sẽ được làm việc tại các cơ quan sau
1. Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường,Vụ Môi trường, các phòng quản lý khoa học & công nghệ Môi trường của Cục và Tổng cục… ….
2. Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành;
3. Các Viện nghiên cứu: Viện công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên & Môi trường Viện nghiên cứu Hải Sản, Viện nông nghiệp, Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn…..
4. Phòng  quản lý Tài nguyên & Môi trường tại các quận, huyện của Thành Phố, Tỉnh thành.
5. Các Trung tâm quan trắc môi trường, Trung tâm tư vấn về môi trường, Trung tâm Điều tra và đánh giá tài nguyên, Trung tâm Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước, Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật
6. Ban quản lý các khu Công nghiệp;
7. Cán bộ quản lý môi trường, kỹ sư môi trường và cán bộ an toàn lao động & vệ sinh môi trường cho Các Công ty và cơ sở sản xuất  trên toàn quốc
8. Cảnh sát môi trường tại các tỉnh, thành;
9. Giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc về lĩnh vực môi trường và quản lý tài nguyên
4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY
1. Công dân Việt Nam, đã có 01 bằng tốt nghiệp đại học (không phân biệt ngành nghề đào tạo)
2. Sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn năm thứ 3 có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên
5. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học chính quy Văn bằng 2 ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường và Kỹ thuật môi trường theo hình thức xét tuyển (không thi tuyển).
6. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ
    6.1. Hình thức đào tạo:
    - Học tập trung tại Trường theo học chế tín chỉ. Một số học phần sẽ được triển khai theo hình thức online.
    - Thi kết thúc học phần: được tổ chức tập trung tại trường
    - Thời gian học:    Các ngày trong tuần        : Từ 17.45 đến 21.00 hoặc giờ hành chính (theo đăng ký)
                                 Thứ 7, Chủ nhật              : Từ  7.30 đến 17.00
    6.2. Thời gian thiết kế cho khóa học:  
    Hệ Đại học văn bằng 2: Hai năm.
    6.3.    Học phí: Tính theo tín chỉ. Sinh viên nộp học phí theo tổng số tín chỉ của từng học kỳ theo quy định chung của nhà trường.
    6.4.    Lệ phí tốt nghiệp: Người học nộp lệ phí tốt nghiệp theo quy định chung nhà trường về công tác tốt nghiệp.
7. TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG
    7.1. Sau khi tích lũy đủ các học phần trong chương trình đào tạo và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, học viên sẽ được xét công nhận và được cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học chính quy ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường và ngành Kỹ thuật môi trường
    7.2. Bằng tốt nghiệp được cấp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, trong văn bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo chính quy.
8. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
    1.    Phiếu đăng ký xét tuyển học (theo mẫu);
    2.     Sơ yếu Lý lịch tự khai
    3.     Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản photocopy có công chứng);
    4.     Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học năm thứ nhất 
    5.     Bản sao công chứng Bảng điểm toàn khóa bằng đại học thứ nhất;
    6.     Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (không cần công chứng);
9. THỜI GIAN:
Nhận đăng ký xét tuyển        : Từ 15/6/2020 đến 15/9 /2020
Nhập học                              : Tháng 8/2020
Bắt đầu học                          : Dự kiến tháng 9/2020
10. LỆ PHÍ, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
Lệ phí nộp hồ sơ       : Miễn phí
Lệ phí Xét tuyển        : 200.000 đồng/ Hồ sơ
Địa điểm nhận hồ sơ : Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học
Tầng 1 nhà E Khu giảng đường Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Số 36 đường Dân lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.740577 – 0943.414339
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tên cũ: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 740 577. Hotline: 0936.821.821

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên