Thông tin tuyển sinh

Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh ngành Luật
  • 27 Tháng 3, 2018
Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh ngành Luật

Ngày 31/7/2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đào tạo ngành Luật trình độ Đại học...

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 4
  • 27 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 4

Thống kê sinh viên tốt nghiệp năm 2017            Nhóm ngànhChỉ tiêu Tuyển sinhSố SV trúng tuyển nhập họcSố SV tốt nghiệp Trong đó số SV tốt nghiệp đã có việc...

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 3
  • 27 Tháng 3, 2018
Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phần 3

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn...