Tin tức hệ cao học

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2020
  • 04 Tháng 3, 2021
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 3
  • 04 Tháng 3, 2021
Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 3

Trải qua hai năm học tập và nghiên cứu dưới mái trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, ngày 22/12/2018, các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh...