Tin tức liên thông, văn bằng 2

Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học
  • 07 Tháng 11, 2018
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học do nhà trường tổ...