Tin tức liên thông, văn bằng 2

Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học năm 2020
  • 14 Tháng 5, 2020
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại...

Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học
  • 07 Tháng 11, 2018
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học do nhà trường tổ...