Tin tức liên thông, văn bằng 2

Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật
  • 15 Tháng 5, 2020
Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật năm 2020...

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật năm 2017
  • 27 Tháng 3, 2018
Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật năm 2017

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật năm 2017 như sau:1.     NGÀNH NGHỀ...