Tin tức mới

Chương trình học bổng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2019 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo chương trình học bổng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 dành cho thí sinh tham gia xét tuyển vào trường như sau:
1.   Số lượng và Đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh
150 học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng. Xét từ điểm cao xuống thấp.
2.   Điều kiện được nhận học bổng
-  Về học tập: Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:
+  Loại A: Có điểm trung bình từ 7.0 đến 7.49 được thưởng học bổng: 20.000.000,0 đ
+  Loại B: Có điểm trung bình từ 7.5 đến 7.99 được thưởng học bổng: 25.000.000,0 đ
+  Loại C: Có điểm trung bình từ 8.0 đến 8.49 được thưởng học bổng: 30.000.000,0 đ
+  Loại D: Có điểm trung bình từ 8.5 đến 8.99 được thưởng học bổng: 35.000.000,0 đ
+  Loại E: Có điểm trung bình từ 9.0 trở lên được thưởng học bổng    : 40.000.000,0 đ
-   Về hạnh kiểm: Có hạnh kiểm trong 3 năm học THPT đạt loại Khá trở lên.
 
Thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số Hotline: 0936 821 821
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH