Tin tức mới

Thông báo tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020
  • 25 Tháng 5, 2020
Thông báo tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển sinh như sau:        1. Điều kiện: Tốt nghiệp THPT        2. Phương án...

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2020
  • 18 Tháng 5, 2020
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật
  • 15 Tháng 5, 2020
Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật năm 2020...