Về chúng tôi

Danh sách sinh viên khóa 20 tiếp tục được nhận học bổng tuyển sinh đầu vào năm học 2017 - 2018


Căn cứ quyết định số  879/2017 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc công nhận sinh viên 32 sinh viên khóa 20 được tiếp tục nhận học bổng tuyển sinh năm học 2017 – 2018 với tổng giá trị = 219.750.000 đồng (Hai trăm mười chín triệu bảy trăm lăm mươi ngàn đồng chẵn). 


Ban công tác sinh viên- trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, trân trọng công bố và mời các em sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Kế hoạch tài chính của trường để lĩnh học bổng.

Chúc các em sang năm học mới nhiều sức khỏe, niềm vui và tích cực phát huy thành tích học tập của mình, góp phần lan tỏa tinh thần học tập gương mẫu, thái độ sống tích cực trong sinh viên nhà trường cũng như cộng đồng.Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên