Về chúng tôi

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có tên gọi mới
  • 03 Tháng 6, 2019
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có tên gọi mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc chuyển đổi trường Đại học Dân lập Hải Phòng sang loại hình trường đại học tư thục.Theo...

Tại sao bạn chọn Đại học Dân lập Hải Phòng?
  • 27 Tháng 3, 2018
Tại sao bạn chọn Đại học Dân lập Hải Phòng?

TOP 50 các trường đáng học nhất Việt Nam(Theo Webometrics công bố năm 2017)96% giảng viên là Giáo sư , Tiến sĩ, Thạc sĩ30% sinh viên có cơ hội thực...