Về chúng tôi

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có tên gọi mới
  • 03 Tháng 6, 2019
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có tên gọi mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc chuyển đổi trường Đại học Dân lập Hải Phòng sang loại hình trường đại học tư thục.Theo...

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 (Phần 2)
  • 06 Tháng 4, 2018
Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 (Phần 2)

Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua...

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)
  • 05 Tháng 4, 2018
Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)

Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua...