Về chúng tôi

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)
  • 05 Tháng 4, 2018
Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)

Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua...

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Phát triển theo hướng chuẩn mực đào tạo quốc tế
  • 27 Tháng 3, 2018
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Phát triển theo hướng chuẩn mực đào tạo quốc tế

Cũng như nhiều trường khác, để có chất lượng đào tạo, Trường đại học Dân lập Hải Phòng (ĐHDLHP) đã xác định phải đầu tư cơ sở vật chất, đội...