Về chúng tôi

Danh sách sinh viên khóa 20 tiếp tục được nhận học bổng tuyển sinh đầu vào năm học 2017 - 2018
  • 01 Tháng 4, 2018
Danh sách sinh viên khóa 20 tiếp tục được nhận học bổng tuyển sinh đầu vào năm học 2017 - 2018

Căn cứ quyết định số  879/2017 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc công nhận sinh viên 32 sinh viên khóa 20 được tiếp tục nhận...

8 tỷ đồng - Cơ hội học bổng cực lớn tại HPU
  • 27 Tháng 3, 2018
8 tỷ đồng - Cơ hội học bổng cực lớn tại HPU

250 suất Học bổng Tuyển sinh với tổnggiá trị lên đến 8 tỷ đồng, dành cho các thí sinh có nguyện vọng vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng trong mùa...