Về chúng tôi

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có tên gọi mới
  • 03 Tháng 6, 2019
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có tên gọi mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc chuyển đổi trường Đại học Dân lập Hải Phòng sang loại hình trường đại học tư thục.Theo...