Về chúng tôi

Tại sao bạn chọn Đại học Dân lập Hải Phòng?

TOP 50 các trường đáng học nhất Việt Nam

(Theo Webometrics công bố năm 2017)

96% giảng viên là Giáo sư , Tiến sĩ, Thạc sĩ

30% sinh viên có cơ hội thực tập tại nước ngoài


78% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 - 12 tháng

  • 100% sinh viên ra trường đạt chuẩn B1 châu Âu

có chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế (ICDL)

Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - HP
Điện thoại: 0225.3740.577. Hotline: 0936.821.821. Email: daotao@hpu.edu.vn

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên