Về chúng tôi

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)

Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017.
       Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách sau đây đến nhận tiền khen thưởng:


 Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính tầng 2 - nhà G.
         Thời gian nhận:  Bắt đầu từ  ngày 22/11/2017
          Nhận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các buổi chiều thứ bảy không làm việc)
 
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ khi đến nhận tiền.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên