Về chúng tôi

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)

Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017.
       Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách sau đây đến nhận tiền khen thưởng:


 Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính tầng 2 - nhà G.
         Thời gian nhận:  Bắt đầu từ  ngày 22/11/2017
          Nhận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các buổi chiều thứ bảy không làm việc)
 
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ khi đến nhận tiền.

Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tên cũ: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 740 577. Hotline: 0936.821.821

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên