Về chúng tôi

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 (Phần 2)

  1. Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017.
       Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau đây đến tiền khen thưởng:


Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tên cũ: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 740 577. Hotline: 0936.821.821

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên