Về chúng tôi

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Phát triển theo hướng chuẩn mực đào tạo quốc tế
  • 27 Tháng 3, 2018
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Phát triển theo hướng chuẩn mực đào tạo quốc tế

Cũng như nhiều trường khác, để có chất lượng đào tạo, Trường đại học Dân lập Hải Phòng (ĐHDLHP) đã xác định phải đầu tư cơ sở vật chất, đội...

Thư viện điện tử HPU xếp vị trí số 1 lần thứ 3 liên tiếp trong hệ thống các thư viện số của Việt Nam
  • 27 Tháng 3, 2018
Thư viện điện tử HPU xếp vị trí số 1 lần thứ 3 liên tiếp trong hệ thống các thư viện số của Việt Nam

Lần thứ 3 liên tiếp Thư viện điện tử ĐH Dân lập Hải Phòng xếp vị trí số 1 trong hệ thống các thư viện số của Việt Nam, theo...

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Trường chuẩn quốc gia với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế
  • 27 Tháng 3, 2018
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Trường chuẩn quốc gia với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế

Mục tiêu và kế hoạch phát triển trong tương lai của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng gồm những yêu cầu cao hơn thực tế phát triển của giáo...