Về chúng tôi

Danh sách sinh viên khóa 20 tiếp tục được nhận học bổng tuyển sinh đầu vào năm học 2017 - 2018
  • 01 Tháng 4, 2018
Danh sách sinh viên khóa 20 tiếp tục được nhận học bổng tuyển sinh đầu vào năm học 2017 - 2018

Căn cứ quyết định số  879/2017 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc công nhận sinh viên 32 sinh viên khóa 20 được tiếp tục nhận...

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Phát triển theo hướng chuẩn mực đào tạo quốc tế
  • 27 Tháng 3, 2018
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Phát triển theo hướng chuẩn mực đào tạo quốc tế

Cũng như nhiều trường khác, để có chất lượng đào tạo, Trường đại học Dân lập Hải Phòng (ĐHDLHP) đã xác định phải đầu tư cơ sở vật chất, đội...

Thư viện điện tử HPU xếp vị trí số 1 lần thứ 3 liên tiếp trong hệ thống các thư viện số của Việt Nam
  • 27 Tháng 3, 2018
Thư viện điện tử HPU xếp vị trí số 1 lần thứ 3 liên tiếp trong hệ thống các thư viện số của Việt Nam

Lần thứ 3 liên tiếp Thư viện điện tử ĐH Dân lập Hải Phòng xếp vị trí số 1 trong hệ thống các thư viện số của Việt Nam, theo...