Việt nam học

Khoa Du lịch - địa chỉ đào tạo đáng tin cậy
  • 10 Tháng 4, 2018
Khoa Du lịch - địa chỉ đào tạo đáng tin cậy

Ngành Văn hóa du lịch thuộc Bộ môn Hóa - Môi trường được thành lập từ năm 2001. Đến năm học 2007 - 2008, ngành Văn hóa du lịch được...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMỤC TIÊU ĐÀO TẠO (CHUẨN ĐẦU RA)CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH –...