Việt nam học

Chuyến thực tế xuôi về phương Nam của SV ĐH Bách khoa Quế Lâm khi học tập tại Khoa Du lịch HPU
  • 30 Tháng 3, 2018
Chuyến thực tế xuôi về phương Nam của SV ĐH Bách khoa Quế Lâm khi học tập tại Khoa Du lịch HPU

Trong những ngày cuối tháng 11/2017, với sự hướng dẫn của các giáo viên khoa Du lịch - Đại học Dân lập Hải Phòng, 19 bạn sinh viên khoa Quản...