Việt nam học

Khoa Du lịch - địa chỉ đào tạo đáng tin cậy
  • 04 Tháng 3, 2021
Khoa Du lịch - địa chỉ đào tạo đáng tin cậy

Ngành Văn hóa du lịch thuộc Bộ môn Hóa - Môi trường được thành lập từ năm 2001. Đến năm học 2007 - 2008, ngành Văn hóa du lịch được...

Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Văn hóa Du lịch+ Tiếng Anh: Culture and Tourismb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:     Sinh viên tốt...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMỤC TIÊU ĐÀO TẠO (CHUẨN ĐẦU RA)CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH –...