Thông tin liên hệ du học

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
ĐT: 02253.795.127 - Hotline:  Ms Linh : 098.414.7458; 
Ms Chuyên: 0126.246.1925
Fanpage: Hợp tác quốc tế HPU

Sứ mạng và mục tiêu