Thông tin liên hệ tuyển sinh

Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - HP
Ms. Luân: 0901.598.698. Email: daotao@hpu.edu.vn

Sứ mạng và mục tiêu