Du học Trung Quốc

Tuyển ứng viên chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018
  • 27 Tháng 3, 2018
Tuyển ứng viên chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018

Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tuyển ứng viên chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc - hệ đào tạo Thạc sỹ năm học 2018-2019 như sau1. Trị...

Triển lãm giáo dục đại học Đài Loan 2018 tại Đại học Dân lập Hải Phòng
  • 27 Tháng 3, 2018
Triển lãm giáo dục đại học Đài Loan 2018 tại Đại học Dân lập Hải Phòng

Ngày 17/3/2018, trường ĐH Dân lập Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Đài Loan trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Văn...