Cao học ngành xây dựng

Lễ khai mạc bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật XDDD&CN khóa 3
  • 30 Tháng 3, 2018
Lễ khai mạc bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật XDDD&CN khóa 3

Ngày 11/12/2017, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 3 chuyên ngành Kỹ...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao học

Học viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng có khả năngVề kiến thức:+ Áp dụng các kiến thức chuyên...