Về chúng tôi

Tại sao bạn chọn Đại học Dân lập Hải Phòng?
  • 27 Tháng 3, 2018
Tại sao bạn chọn Đại học Dân lập Hải Phòng?

TOP 50 các trường đáng học nhất Việt Nam(Theo Webometrics công bố năm 2017)96% giảng viên là Giáo sư , Tiến sĩ, Thạc sĩ30% sinh viên có cơ hội thực...