Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Kiến trúc+ Tiếng Anh: Architectureb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc có đủ kiến thức...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ Liên thông
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ Liên thông

1. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh:  Civil and industrial of Construction Engineering2. Trình độ đào tạo:  Liên thông từ Cao...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineeringb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về...